Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane Teleadresowe
minus Struktura Szpitala
minus Informacja o Szpitalu
 WŁADZE
minus Dyrekcja
minus Rada Szpitala
minus Regulamin Rady Społecznej Szpitala
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Kliniki USK w Białymstoku ul. M.Skłodowskiej - Curie 24 A
minus Centrum Urazów Wielonarządowych
minus SOR USK w Białymstoku ul. M.Skłodowskiej - Curie 24 A
minus Poradnie USK w Białymstoku UL. M.Skłodowskiej - Curie 24 A
minus Zakłady USK w Białymstoku Ul. M.Skłodowskiej - Curie 24 A
plus Inne Komórki Organizacyjne USK w Białymstoku UL. M.Skłodowskiej - Curie 24 A
plus Kliniki USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14
minus Poradnie USK Ul. Żurawia 14
minus Kliniki i Oddziały USK w Białymstoku Ul. Wołodyjowskiego 2
minus Inne Komórki Organizacyjne Szpitala Przy Ul. Wołodyjowskiego 2
 STATUS PRAWNY
minus Statut szpitala
minus Regulamin Organizacyjny Szpitala
 GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA
plus Zamówienia Publiczne USKwB
minus Majątek szpitala
minus Raport o Sytuacji Ekonomiczno-Finansowej USK BIAŁYSTOK
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Przyjęcie do szpitala
minus Pobyt w szpitalu
minus Wypis ze szpitala
minus Prawa pacjenta
minus Informacja nieudostępniona
minus OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/RODO
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus Informacja nieudostępniona
minus Deklaracja dostępności
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 


 

Uniwersytecki Szpital Klinicznym w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Tel. 85/ 831 80 00
Fax 85/ 831 88 80

NIP 542-25-34-985
REGON 000288610
KRS 0000002254

 

 

 Uniwersytecki Szpital Kliniczny  w Białymstoku jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,

którego podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

www.uskwb.pl

 

 

corner   corner