Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane Teleadresowe
minus Struktura Szpitala
minus Informacja o Szpitalu
 WŁADZE
minus Dyrekcja
minus Rada Szpitala
minus Regulamin Rady Społecznej Szpitala
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Kliniki USK w Białymstoku ul. M.C.Skłodowskiej 24 A
minus SOR
minus Centrum Urazów Wielonarządowych
minus Poradnie USK
minus Zakłady USK
plus Inne komórki organizacyjne szpitala
plus Kliniki USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14
 STATUS PRAWNY
minus Statut szpitala
minus Regulamin Organizacyjny Szpitala
plus Akta prawne związane z funkcjonowaniem szpitala
 GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA
minus Zamówienia Publiczne USK
minus Majątek szpitala
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Przyjęcie do szpitala
minus Pobyt w szpitalu
minus Wypis ze szpitala
minus Prawa pacjenta
minus Informacja nieudostępniona
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA > Majątek szpitala

Majątek Szpitala

 

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp. Określenie grupy składniów majątku trwałego Stan na dzień 31.12.2018
I. Wartości niematerialnei prawne 342 654 400,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe 169 278 371,91
1. Środki trwałe 147 606 636,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) -
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25 769 391,30
c) urządzenia techniczne i maszyny 10 451 310,64
d) środki transportu 132 327,06
e) inne środki trwałe 111 253 607,85
2. Środki trwałe w budowie 21 671 735,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie -
     

 Szpital jest uzytkownikiem nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) na podstawie umowt zawartej z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku z dnia 24.06.2013 r. z późniejszymi aneksami. Uniwersytet jako podmiot leczniczy oddaje do korzystania Szpitalowi nieruchomości na potrzeby działalności statutowej Szpitala. Wartość gruntów, budynków i budowli przekazanych do użytkowania została ujęta w ewidencji pozabilansowej.

Oprac. Urszula Dolistowska, z-ca Głownego Księgowego

Białystok, 03.04.2019

 

Ilość odwiedzin: 4537
Nazwa dokumentu: Majątek szpitala
Podmiot udostępniający: Dział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator (Sisco)
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator (Sisco)
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-11-26 10:18:21
Data udostępnienia informacji: 2012-11-26 10:18:21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-09 13:07:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner