Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane Teleadresowe
minus Struktura Szpitala
minus Informacja o Szpitalu
 WŁADZE
minus Dyrekcja
minus Rada Szpitala
minus Regulamin Rady Społecznej Szpitala
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Kliniki USK w Białymstoku ul. M.C.Skłodowskiej 24 A
minus SOR
minus Centrum Urazów Wielonarządowych
minus Poradnie USK
minus Zakłady USK
plus Inne komórki organizacyjne szpitala
plus Kliniki USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14
minus Pododział Wlewów Cytostatycznych USK w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18
 STATUS PRAWNY
minus Statut szpitala
minus Regulamin Organizacyjny Szpitala
plus Akta prawne związane z funkcjonowaniem szpitala
 GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA
minus Zamówienia Publiczne USK
minus Majątek szpitala
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Przyjęcie do szpitala
minus Pobyt w szpitalu
minus Wypis ze szpitala
minus Prawa pacjenta
minus Informacja nieudostępniona
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA > Majątek szpitala

Majątek Szpitala

 

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp. Określenie grupy składniów majątku trwałego Stan na dzień 31.12.2017
I. Wartości niematerialnei prawne 2 632 019, 71
II. Rzeczowe aktywa trwałe 159 725 472,98
1. Środki trwałe 120 666 927,73
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) -
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26 258 979,06
c) urządzenia techniczne i maszyny 10 724 643,45
d) środki transportu 100 348,05
e) inne środki trwałe 83 582 957,17
2. Środki trwałe w budowie 83 582 957,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie -
III. Ogółem (I+II) 162 357 492,69

 

 

Ilość odwiedzin: 3503
Nazwa dokumentu: Majątek szpitala
Podmiot udostępniający: Dział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator (Sisco)
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator (Sisco)
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-11-26 10:18:21
Data udostępnienia informacji: 2012-11-26 10:18:21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-27 14:16:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner