Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane Teleadresowe
minus Struktura Szpitala
minus Informacja o Szpitalu
 WŁADZE
minus Dyrekcja
minus Rada Szpitala
minus Regulamin Rady Społecznej Szpitala
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Kliniki USK w Białymstoku ul. M.C.Skłodowskiej 24 A
minus SOR
minus Centrum Urazów Wielonarządowych
minus Poradnie USK
minus Zakłady USK
plus Inne komórki organizacyjne szpitala
plus Kliniki USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14
 STATUS PRAWNY
minus Statut szpitala
minus Regulamin Organizacyjny Szpitala
plus Akta prawne związane z funkcjonowaniem szpitala
 GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA
minus Zamówienia Publiczne USK
minus Majątek szpitala
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Przyjęcie do szpitala
minus Pobyt w szpitalu
minus Wypis ze szpitala
minus Prawa pacjenta
minus Informacja nieudostępniona
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ORGANIZACJA SZPITALA > SOR

                               
                   Szpitalny Oddział Ratunkowy USK


Szpitalny Oddział Ratunkowy USK w Białymstoku  powstał w listopadzie 2005 roku i jest jednym z najlepiej wyposażonych oddziałów w kraju. Pracownicy SOR  świadczą procedury medyczne z zakresu medycyny ratunkowej, takie jak diagnozowanie i leczenie chorych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Rocznie w SOR zaopatrywanych jest łącznie około 78390  pacjentów w tym 350 wymagających wysokospecjalistycznych procedur z zakresu intensywnej terapii.
W codziennej praktyce stosowany jest wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny i leczniczy umożliwiający zastąpienie funkcji życiowo ważnych narządów i układów w okresie ich niewydolności. Wykorzystywane są sale zabiegowe, na których przeprowadza się operacje ratunkowe oraz pilne zabiegi diagnostyczne i lecznicze wymagające znieczulenia ogólnego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy stanowi centrum dydaktyczne dla lekarzy, ratowników medycznych oraz pielęgniarek. Odbywają się w nim zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Szpitalny Oddział Ratunkowy jest objęty Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz posiada akredytacje na prowadzenie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz współuczestniczy w kursach specjalizacyjnych  pod auspicjami CMKP.
Oprócz działalności leczniczej i dydaktycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym prowadzi się badania naukowe, których tematami wiodącymi są zakażenia, ostre zespoły wieńcowe, zaburzenia rytmu serca, mnogie obrażenia ciała  w następstwie urazów oraz zatrucia.

Główne świadczenia medyczne realizowane przez Szpitalny Oddział Ratunkowy


W SOR świadczone są procedury medyczne obejmujące diagnozowanie i leczenie chorych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia z uwzględnieniem miedzy innymi:


trombolizy śródreanimacyjnej

leczenie ciężkich postaci ostrej niewydolności oddechowej

leczenie wstrząsu z wykorzystaniem kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

leczenie chorych po urazach wielonarządowych z mnogimi obrażeniami ciała

leczenie ciężkiej sepsy, wstrząsu septycznego i MODS

stosowanie techniki ciągłej terapii nerkozastępczej

leczenie ostrych stanów toksycznych

stosowanie inwazyjnych i nieinwazyjnych technik wentylacji mechanicznej

monitorowanie mikrobiologiczne i analiza zmienności odporności drobnoustrojów chorobotwórczych

 

Ilość odwiedzin: 4539
Nazwa dokumentu: SOR
Skrócony opis: Szpitalny Oddział Ratunkowy
Podmiot udostępniający: Dział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Dział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która odpowiada za treść: Dział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-04-08 19:09:56
Data udostępnienia informacji: 2018-04-08 19:09:56
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-23 10:48:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner